Home Contact Website overzicht

Profiel

Bel met Vangangelt Assurantie adviesgroep en u hoeft zich niet af te vragen welke adviseur u nu weer aan de lijn heeft. Vangangelt Assurantie adviesgroep is een eenmansbedrijf, dat weliswaar op administratief en technisch gebied ondersteund wordt door professionele medewerkers, maar in de advisering 100% steunt op de expertise en uitgebreide ervaring van Ger Vangangelt. Dat heeft een belangrijk voordeel: u weet altijd waar u aan toe bent.

De basis van Vangangelt Assurantie adviesgroep is ervaring en kennis. Ger Vangangelt startte op 16 maart 1987 bij de NBV te Venlo. Tegenwoordig is deze uitvaartverzekeraar een onderdeel van Fortis ASR. Nadat hij vervolgens een aantal jaren RVS adviseur is geweest, maakte hij halverwege 1993 de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Het klantenbestand maakte de afgelopen jaren een gezonde groei door. Naast deze eigen groei werd vervolgens begin 2005 de assurantieportefeuille van Beekwilder Gilissen te Maastricht overgenomen.

Als een van de eerste assurantiekantoren voldoen Ger Vangangelt en zijn medewerk(st)ers aan de zeer strenge eisen welke de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) stelt aan het verzekeringsvak. Inmiddels is deze wetgeving vervangen door de W.F.T.  U moet hierbij denken aan zaken zoals bijvoorbeeld zorgplicht, transparantie en permanente educatie. Vanzelfsprekend is Ger Vangangelt in het bezit van alle relevante vakdiploma’s.

Het kantoor is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen, Autoriteit Financiële Markten, Stichting Financiële Dienstverlening, Kamer van Koophandel en de Sociaal Economische Raad. Ook onderschrijft Vangangelt Assurantie adviesgroep de code Rendement en Risico en voldoet het kantoor aan de Gedragscode Informatievoorziening Dienstverlening Intermediair (GIDI). Tot slot is Ger Vangangelt in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor assurantietussenpersonen en makelaars.

Binnenkort vindt u onze advieswijzer GIDI terug bij de downloads op deze site. Deze wijzer bevat de spelregels die gelden bij samenwerking tussen Vangangelt Assurantie adviesgroep en u als klant.

 
Autoriteit Financiële Markten
Stichting Financiele Dienstverlening
Kamer van Koophandel inschrijfnummer 14056586
Sociaal Economische Raad, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag
Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk

Limburgse Assurantieclub Zuid, Postbus 11, 6240 AA Bunde

Visie

Onze visie richt zich in de eerste plaats op een integere relatie met onze klanten. We hebben dan ook een klantenbestand dat niet zó groot is dat we de klant als individu niet de aandacht kunnen geven die wij nodig achten. Onze klanten kiezen veelal voor een complete set polissen omdat wij zo veel persoonsgerichter ons werk kunnen doen. Elke situatie is anders omdat elke klant anders is. Dit vergt maatwerk, en maatwerk creëert een win/win situatie.

Daarom ligt de focus van Vangangelt Assurantie adviesgroep niet in eerste instantie bij het werven van nieuwe klanten, maar bij het ondersteunen en adviseren van onze bestaande klanten.

Referenties

Een groot aantal bedrijven mogen wij al jarenlang tot onze klantenkring rekenen. Hieronder ziet u een lijst met een aantal ‘vrienden van’ Vangangelt Assurantie adviesgroep. Bedrijven die wij een zeer warm hart toedragen.

 

 

Virtual Partners